Česká zemědělská univerzita v Praze

logo-czu.gif, 7,7kB logo-fakulta.gif, 5,6kB
Autoři
  • Ing. Václav Bažant (bazant@fld.czu.cz)
  • Ing. Jana Ešnerová (esnerova@fld.czu.cz)

ATLAS LETOROSTŮ A PUPENŮ DŘEVIN


Atlas letorostů a pupenů dřevin vznikl s podporou grantu FRVŠ - Určování dřevin podle letorostů – multimediální skriptum č. 2697/F4 d

Projekt si klade za cíl usnadnit studentům výuku praktické dendrologie a využití katalogu širší veřejností k identifikaci opadavých dřevin v době vegetačního klidu.


  • V atlasu je zařazeno 109 druhů krytosemenných a 5 druhů opadavých nahosemenných dřevin, v rozsahu sylabu předmětu dendrologie.
  • Atlas obsahuje detailní fotografie identifikačních znaků – jednoleté, fertilní či sterilní výhony, detaily terminálních a laterálních pupenů, pupenových šupin a listových jizev atd. K jednotlivým dřevinám je přiřazeno více fotografií s cílem postihnout co největší míru jejich proměnlivosti.
  • Atlas je členěn na výukovou část a testovou část.
  • Výuková část obsahuje katalog dřevin, základní charakteristiku dřevin a detailní popis letorostů a pupenů. Jednotlivé druhy lze třídit dle českých a latinských názvů, čeledí a skupin. Skupiny slouží jako klíč k rychlému určení.
  • Testová část s pěti úrovněmi obtížnosti slouží k prověření znalostí.

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE prezentace MS PowerPoint

© 2024 made by webdesign studio EpaX