Česká zemědělská univerzita v Praze

logo-czu.gif, 7,7kB logo-fakulta.gif, 5,6kB
Autoři
  • Ing. Václav Bažant (bazant@fld.czu.cz)
  • Ing. Jana Ešnerová (esnerova@fld.czu.cz)

ATLAS PLODŮ KRYTOSEMENNÝCH DŘEVIN


Atlas plodů krytosemenných dřevin vznikl s podporou grantu FRVŠ
Určování dřevin podle listů a plodů – multimediální skriptum č. 2709/2012 v tematickém okruhu F4 d

Projekt si klade za cíl usnadnit studentům výuku praktické dendrologie a využití katalogu širší veřejností k identifikaci dřevin podle plodů.


  • V atlasu je zařazeno 113 druhů krytosemenných dřevin v rozsahu sylabu předmětu dendrologie vyučované na FLD ČZU v Praze.
  • Atlas je přehledně členěn na výukovou část a testovou část.
  • Výuková část obsahuje katalog se základní charakteristikou dřevin a detailním popisem hlavních určovacích znaků. Dále obsahuje fotografie pořízené s důrazem na hlavní poznávací znaky. K jednotlivým dřevinám je přiřazeno více fotografií s cílem postihnout co největší míru jejich proměnlivosti. Dřeviny v katalogu lze třídit podle českých a latinských názvů, čeledí a skupin. Skupiny slouží jako klíč k rychlému určení.
  • Testová část má pět úrovní obtížnosti a slouží k prověření znalostí.

© 2024 made by webdesign studio EpaX