Česká zemědělská univerzita v Praze

logo-czu.gif, 7,7kB logo-fakulta.gif, 5,6kB
Autoři
  • Ing. Václav Bažant Ph.D.
  • Ing. Vladimír Janeček Ph.D.
  • Ing. Jan Vítámvás Ph.D.

KATALOG ŠIŠEK


Materiál byl vytvořen v rámci Individuálního rozvojového programu MŠMT, projektu Zvyšování kvality výuky a podpory studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech a v celoživotním vzdělávání.

Projekt si klade za cíl usnadnit studentům výuku praktické dendrologie a využití katalogu širší veřejností k identifikaci šišek nahosemenný dřevin.


  • V atlasu je zařazeno 50 druhů nahosemenný dřevin v rozsahu sylabu předmětu dendrologie vyučované na FLD ČZU v Praze.
  • Atlas je přehledně členěn na výukovou část a testovou část.
  • Výuková část obsahuje katalog se základní charakteristikou dřevin a detailním popisem hlavních určovacích znaků. Dále obsahuje fotografie pořízené s důrazem na hlavní poznávací znaky. K jednotlivým dřevinám je přiřazeno více fotografií s cílem postihnout co největší míru jejich proměnlivosti. Dřeviny v katalogu lze třídit podle českých a latinských názvů, čeledí a skupin. Skupiny slouží jako klíč k rychlému určování.
  • Testová část má pět úrovní obtížnosti a slouží k prověření znalostí.

© 2024 made by webdesign studio EpaX